El Casal Català d'Araba pretén ser un punt de trobada entre tots aquells interessats en la cultura i la tradició catalana residents a Vitòria-Gasteiz i voltants. Amb aquest propòsit va néixer l'any 1989 el Cercle Català d’Àlaba / Círculo Catalán de Álava, quan es va inscriure en el Registre d’Associacions del Govern Basc. Els catalans i catalanes que s'havien anat trobant des de l'any 1977 amb motiu de les festivitats més assenyades de Catalunya ja tenien un nexe d'unió.

L’any 1991, el Cercle Català entra dins la Federació de Centres Regionals d’Àlaba.

Des de llavors, s'han anat organitzant activitats i trobades per mantenir vives les nostres tradicions i alhora poder apropar Catalunya als veins i veïnes de la província alabesa. Amb això volem promoure la cultura i la llengua catalana mitjançant activitats per tots els públics, trobades, esplais per nens i cursos de català.

L'any 2020 s'aprova el canvi de nom a Casal Català d'Araba.

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more